GỬI BÀI DỰ THI
Icon THÔNG TIN CÁ NHÂN
Icon GỬI ẢNH THAM DỰ
Chọn Ảnh
Chọn Ảnh
Chọn Ảnh

Để hoàn tất thủ tục đăng kí.

Vui lòng Thích + Chia sẻ trang này về Facebook cá nhân (để chế độ công khai) !

(Ban tổ chức có quyền sử dụng câu chuyện, video, hình ảnh của thí sinh để phục vụ cho việc hội chẩn và quảng bá chương trình)
Nhan sắc mới - khởi đầu mới
Nhan sắc mới - khởi đầu mới
Nhan sắc mới - khởi đầu mới

+ Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu đăng ký TẠI ĐÂY

+ Thủ tục đăng ký chỉ được chấp nhận sau khi thí sinh chia sẻ trang Website: https://nhansacmoikhoidaumoi.vn/dang-ky-tham-du về Facebook cá nhân

Nhan sắc mới - khởi đầu mới

+ Thích, Theo dõiChia sẻ 2 Fanpage chính thức của chương trình:

1. Fanpage Bệnh viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc: https://www.facebook.com/ThamMyHanQuocJW/

2. Fanpage Nhan sắc mới - Khởi đầu mới: https://www.facebook.com/NhanSacMoiKhoiDauMoi/

Nhan sắc mới - khởi đầu mới

KÊU GỌI BÌNH CHỌN

+ BTC sẽ đăng tải thông tin người tham gia trên trang Facebook Nhan sắc mới - Khởi đầu mới: TẠI ĐÂY

Để được tính điểm bình chọn, người tham gia cần:

--- Kêu gọi người thân, bạn bè tương tác trực tiếp trên bài viết

--- Chia sẻ bài viết về trang cá nhân, dưới chế độ công khai

--- Gắn Hashtag #Nhan_sắc_mới_Khởi_đầu_mới và Tag 3 người bạn

+ 50% số điểm do Ban giám khảo quyết định

+ 50% số điểm được tính qua bình chọn Online như sau:

--- 1 Like/Tim = 1 điểm

--- 1 Comment (Tôi tham dự) = 3 điểm

--- 1 Share (Chế độ công khai) = 5 điểm

LƯU Ý CHUNG:

Mẫu đăng ký hợp lệ cần đảm bảo:

+ Bắt buộc điền đầy đủ các thông tin.

+ Hình ảnh tham gia gồm: 1 góc chính diện, 1 góc nghiêng trái, 1 góc nghiêng phải gương mặt.

Nhan sắc mới - khởi đầu mới

HỘI ĐỒNG BAN GIÁM KHẢO

Lưu ý(*): Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người!