HỒ SƠ DỰ THI
Phạm Lê Nam Hải
Mã thí sinh:JW54499
Sau khi em lớn lên mới biết hàm dưới của mình càng ngày càng đưa ra và chênh lệch lớn so với hàm trên và tổng thể khuôn mặt bị séo do hàm dưới móm nặng và khuôn mặt dài nhìn không cân xứng và thẩm mĩ , em gặp khó khăn trong khi ăn , công việc và cuộc sống của mình , . Được biết "nhansacmoikhoidaumoi" tổ chức tuyển chọn và tài trợ 500 suất phẩu thuật miễn phí , em hy vọng có thể ứng tuyển và thay đổi số phận của mình được thẩm mĩ hơn tự tin hơn và làm những điều mình thích , em xin hết ạ !
BÌNH CHỌN & CHIA SẺ cho THÍ SINH để họ giành được cơ hội phẫu thuật miễn phí
lượt bình chọn
TOP BÌNH CHỌN