Hotline: 19000027
HỒ SƠ DỰ THI
Siu h. Lai
Mã thí sinh:JW55461
e tên là siu h lai. Năm nay em 26 tuổi .em sống ở gia lai .em bị cười hở lợi .cười không được tự tin lắm khi dao tiếp. Em đã có ck và 2 đứa con.em bị ck chê sấu .nói em miệng em giống miệng rắn. Chắc vì vậy mà ck e bỏ em đi theo đàn bà khác. em muốn thay đổi mà gđ khó khăn không có điều kiện... Mong muốn nhan sắc mới sẽ giúp em .em cảm ơn
BÌNH CHỌN & CHIA SẺ cho THÍ SINH để họ giành được cơ hội phẫu thuật miễn phí
lượt bình chọn
TOP BÌNH CHỌN