HỒ SƠ DỰ THI
Mai văn thắng
Mã thí sinh:JW56455
Em muôn muốn được thay đổi cuộc sống mới .em người giới tính thư ba .em sinh ra trong gia đình nghèo . Không có điều kiện cuộc sống thiếu trước hụt sao.ra đường thì bị kì thị , em mong muốn chương trình cho em hoàn thành tâm nguyện được thành người phụ nữ .dù có chết đi em cũng chịu .cảm ơn chương trình nhiều.
BÌNH CHỌN & CHIA SẺ cho THÍ SINH để họ giành được cơ hội phẫu thuật miễn phí
lượt bình chọn
TOP BÌNH CHỌN