HỒ SƠ DỰ THI
Trương thi hoa
Mã thí sinh:JW56472
E vốn sinh ra không may mắn nhu bao nguoi khac . E muôn tro thanh phiẻn dich tiêng trung , nhung với khuôn mặt e không xinh đep . Nen e toan bi bạn bè trong lớp chê cười . E cam thây rất tự ti về khuôn mặt của minh.e tham gia chuong trinh mong ban tô chuc cho e 1 cơ hôi . Dê e co thê thuc hiên đam .cung như e muôn tim đuoc công việc tôt hơn . E cam on ak
BÌNH CHỌN & CHIA SẺ cho THÍ SINH để họ giành được cơ hội phẫu thuật miễn phí
lượt bình chọn
TOP BÌNH CHỌN