HỒ SƠ DỰ THI
Nguyen van truong
Mã thí sinh:JW56516
Em xin chao các bác si thẩm Mỹ hàng quốc nam nay em 24,tuoi em sinh ra gd nghèo kho một em minh di lam cộng nhân lo cho gd ba mất sơm còn minh me em từ khi em sinh ra khuôn mặt cua em nay chung cuộc sông cua minh khộng được từ tinh mặt cảm ngoại hình như bao người khác em nam 24 tuổi rội khộng lão gd được ngoại xã hội người ghét em ít ai lam bạn cuoi chê trieu chọc nay no nhiều em buồn cai kiếp con người với nhau minh khong sộng đang hoang tai sao người ta khộng thích minh cam get chọc nhieu minh mặt cam khộng từ tinh chung cuộc sông hoa động xa hội tu em thấy khuộng mặt cua minh Mac cam khong đi đau khong noi chuyện cộng ai lo sơ gũi lời nay đêm các bác si giúp cho một ngoại hình như bao người cho cuộc không mặc cam nua tu tinh chung cuộc sộng A
BÌNH CHỌN & CHIA SẺ cho THÍ SINH để họ giành được cơ hội phẫu thuật miễn phí
lượt bình chọn
TOP BÌNH CHỌN