HỒ SƠ DỰ THI
Nguyễn văn trường
Mã thí sinh:JW56522
Câu chuyện em sinh ra ngoại hình cua em khộng được toan vẹn nhưng bao nhiêu người khác . Khuộng mặt cua bi dây món em bi mặt cam bạn em kiêu bặng Xe cuốc gd em nghèo khộng co điều kiền kho khặn khộng lo cho em đườc em lam cộng nhân nhieu lúc moi người cuoi em chọc noi nay noi lo nhieu minh mặc cam khộng noi chuyên với ca đi lam về ở chung nha /hộm việt thư giữa đến chương trinh nhan sạc mới khởi đâu mới giúp cho em ngoại hình bao người khác
BÌNH CHỌN & CHIA SẺ cho THÍ SINH để họ giành được cơ hội phẫu thuật miễn phí
0 lượt bình chọn
TOP BÌNH CHỌN