HỒ SƠ DỰ THI
Huỳnh phước trí
Mã thí sinh:JW56694
Nhiều khi ra đườg nhìn người ta được bình thường nhìn mình lại cảm thấy buồn không có được 1 khuôn mặt như người bình thườg cảm thấy tự ti mặt cảm với xã hội chỉ hy vọng có được 1 khuôn mặt như tất cả mọi người để thay đổi cuộc sống!
BÌNH CHỌN & CHIA SẺ cho THÍ SINH để họ giành được cơ hội phẫu thuật miễn phí
0 lượt bình chọn
TOP BÌNH CHỌN